• Language:

Your search results

Trka veterana

Ponedjeljak, 23. April 2018.
Trka veterana

Tradicionalna trka i posljednje dešavanje, na kraju svek zimske turističke sezone. Organizatori su Olimpijski centar Jahorina. Smučarski savez Republike Srpske I prijatelji Jahorine, dok je tehnički organizator SPD Jahorina.

Uporedi objekte