• Language:

Your search results

Potpisan Memorandum o saradnji u okviru projekta „Enjoy Sarajevo-Romanija region“

Petak, 7. August 2020.

U okviru projekta „ENJOY SARAJEVO-ROMANIJA REGION“ 05.08.2020. godine sa početkom u 11:00 časova u prostorijama Administrativnog centra grada Istočno Sarajevo potpisan je Memorandum o saradnji između partnera na projektu i predstavnika opština, nevladinih organizacija i mikro, malih i srednjih preduzeća.

U cilju razvoja turizma Sarajevsko-romanijske regije, projekt je usmjeren na kreiranje novog turističkog proizvoda, njegovu internacionaliza ciju na međunarodno tržište i jačanje mikro, malih i sred njih preduzeća iz oblasti turizma.

Potpisivanjem Memorandum a o saradnji uspostavljen je institucionalni mehanizam sa ciljem razvoja turizma na području Sarajevsko – romanijske regije .

Projekat provodi Turistička organizacija Jahorina – Grad Istočno Sarajevo, Gradska razvojna agencija Istočno Sarajevo (RAIS), Privredna komora Republike Srpske( PKRS), privredni subjekat Stanišić d.o.o. Pale.

Eu4Business projekat je vrijedan 16,1 milion eura. Zajednički ga finansiraju Evropska unija (15 miliona EUR) i Savezna Republika Njemačka (1,1 milion EUR). Projekat u Bosni i Hercegovini implementiraju GIZ, ILO i UNDP, u periodu od aprila 2018. godine do marta 2022. godine.

Više o projektu pogledajte ovdje

Uporedi objekte