Your search results

Lov i ribolov

Lov i nezaboravna druženja

Prostor cijele sarajevsko – romanijske regije je prostor jednog velikog lovišta. Priroda je ovim prostorima podarila raznovrsne i bogate uslove za život i razvoj raznolikih vrsta divljači.

Brojna lovišta sa opremljenim lovačkim kućama, zatvorenim i otvorenim čekama, hranilištima, mogućnostima usluge vodiča pratilaca, razgledanje lovišta, omogućavaju zanimljive lovačke doživljaje.

A tek lovačka druženja, zabave uz lovačku kuhinju… to je priča za sebe.

Lovište “Jahorinski zabran” spada u lovišta planinskog tipa, a ukupna površina je 12580 ha (98 hranilišta za srneću divljač, 3 osmatračnice, 25 solila, lovačka kuća “Kadina voda” i lovački dom “Gazivode”, 3 zatvorene visoke čeke).

Vrsta divljači: srneća divljač, medvjed, jarebica, fazan, divlja svinja, lisica, jazavac, zec, vuk…

Lovište “Jahorina” Pale proteže se na 37000 ha lovne površine. U lovištu se nalaze 3 visoke čeke sa preko 200 hranilišta i 2000 solila. Pripada planinskom tipu lovišta, a zastupljene su: srna, medvjed, zec, vuk, divlja svinja, tetrijeb kao i brojne vrste ptica. Ima tri lovačka doma: lovački dom na Majdanima, lovački dom na Crepoljskom i lovački dom u Prači.

Lovište “Glasinac” (62136 ha) i posebno lovište “Romanija” (12772 ha) – planinski tip lovišta, a zastupljene su sljedeće vrste divljači: srna, medvjed, zec, vuk, lisica, kuna zlatica, kuna bjelica, jazavac…

Lovište posjeduje: 4 visoko izgrađene zatvorene čeke, 20 natkrivenih čeka, 12 hranilišta za srneću divljač, 67 otvorenih osmatračnica, 148 solila i lovačka kuća u Kopitama.

Pored ovih, na teritoriji Grada Istočno Sarajevo postoji i lovačko udruženje “Igman” i lovačko udruženje “Trnovo”.

Kontakt: +387 65 091 773 Slavko Bojanić

Lovački dom “Majdani”
Lovački dom “Srndać” Prača
Lovački dom “Crepoljsko”

Lovačko udruženje “Jahorina” Pale +387 65 091 773
Lovačko udruženje “Igman” Istočna Ilidža +387 65 046 060
Lovačko udružеnjе “Glasinac” Sokolac +387 65 754 521
Lovačko udružеnjе “Trnovo” Trnovo +387 66 240 182
Lovalko udružеnjе “Trеbеvić” Istočno Novo Sarajеvo +387 65 888 567

Ribolov - samo za poklonike sportskog ribolova

Potočna pastrmka, lipljan, mladica, klen, krkuša i gaovica, dio su živog svijeta čistih planinskih potoka i Rijeka sarajevsko – romanijske regije. Rijeka Prača, Paljanska i Mokra-njska Miljacka, Željeznica, Bioštica te potoci Bistrica i Kasi-ndolska Rijeka, koja su raj za poklonike sportskog ribolova, a u mjestu Nikolići, uz novi revir, nalazi se ribolovačka kuća USR “Bistrica” Pale.

Dozvoljeni načini ribolova na sa-lmonidne vrste (potočna pastrmka, lipljan i mladica) ribolov je dozvoljen isključivo na vještačke mušice i varalice.

Svaka druga vrsta mamaca strogo je zabranjena. Na ostale riblje veste ribolov je dozvoljen uz upotrebu prirodnih i vještačkih mamaca, uz strogu zabranu upotrebe živih mamaca.

Lovostaj i dozvoljene mjere

Potočna pastrmka: najmanja mjera 25 cm,
Zabrana od 01. 10. do 01. 03.
Lipljan: najmanja mjera 30 cm
Zabrana od 01. 01. do 15. 05.
Mladica: najmanja mjera 70 cm
Zabrana od 01. 01. do 30. 05.

Ostale riblje vrste nemaju zakonsku odredbu za lovostaj, uz napomenu da klen ima ograničenje za najmanju dozvoljenu mjeru 30 cm. Za sportski ribolov neophodne su ribolovačke dozvole godišnje ili dnevne.

Kontakt: +387 65 690 509 Dean Klačar

USR “BISTRICA” Pale
Telefon: +387 65 690 509

USR “BISTRICA” Sokolac
Telefon: +387 57 448 339

USR “ŽELJEZNICA” Lukavica
Telefon: + 387 65 521 686

Uporedi objekte