• Language:

Your search results

Lov i nezaboravna druženja

Srijeda, 1. Novembar 2017.
Lov i nezaboravna druženja

Prostor cijele sarajevsko – romanijske regije je prostor jednog velikog lovišta. Priroda je ovim prostorima podarila raznovrsne i bogate uslove za život i razvoj raznolikih vrsta divljači.

Brojna lovišta sa opremljenim lovačkim kućama, zatvorenim i otvorenim čekama, hranilištima, mogućnostima usluge vodiča pratilaca, razgledanje lovišta, omogućavaju zanimljive lovačke doživljaje.

A tek lovačka druženja, zabave uz lovačku kuhinju… to je priča za sebe.

Lovište “Jahorinski zabran” spada u lovišta planinskog tipa, a ukupna površina je 12580 ha (98 hranilišta za srneću divljač, 3 osmatračnice, 25 solila, lovačka kuća “Kadina voda” i lovački dom “Gazivode”, 3 zatvorene visoke čeke).

Vrsta divljači: srneća divljač, medvjed, jarebica, fazan, divlja svinja, lisica, jazavac, zec, vuk…

Lovište “Jahorina” Pale proteže se na 37000 ha lovne površine. U lovištu se nalaze 3 visoke čeke sa preko 200 hranilišta i 2000 solila. Pripada planinskom tipu lovišta, a zastupljene su: srna, medvjed, zec, vuk, divlja svinja, tetrijeb kao i brojne vrste ptica. Ima tri lovačka doma: lovački dom na Majdanima, lovački dom na Crepoljskom i lovački dom u Prači.

Lovište “Glasinac” (62136 ha) i posebno lovište “Romanija” (12772 ha) – planinski tip lovišta, a zastupljene su sljedeće vrste divljači: srna, medvjed, zec, vuk, lisica, kuna zlatica, kuna bjelica, jazavac…

Lovište posjeduje: 4 visoko izgrađene zatvorene čeke, 20 natkrivenih čeka, 12 hranilišta za srneću divljač, 67 otvorenih osmatračnica, 148 solila i lovačka kuća u Kopitama.

Pored ovih, na teritoriji Grada Istočno Sarajevo postoji i lovačko udruženje “Igman” i lovačko udruženje “Trnovo”.

Kontakt +387 65 091 773 Slavko Bojanić

Lovački dom “Majdani”
Lovački dom “Srndać” Prača
Lovački dom “Crepoljsko”

Lovačko udruženje “Jahorina” Pale +387 65 091 773
Lovačko udruženje “Igman” Istočna Ilidža +387 65 046 060
Lovačko udružеnjе “Glasinac” Sokolac +387 65 754 521
Lovačko udružеnjе “Trnovo” Trnovo +387 66 240 182
Lovalko udružеnjе “Trеbеvić” Istočno Novo Sarajеvo +387 65 888 567

Uporedi objekte