• Language:

Your search results

Ljetna ponuda

Riječni biseri

Riječni biseri

Spoznati boju, čistoću i bistrinu rijeka Paljanske i Mokranjske Miljacke, Bistrice, Prače, Željeznice, Bioštice i Kaljine, iskusiti pravo zadovoljstvo slapova i vodopada, shvatiti snagu potočnih voda u klancu Kazani, zaboraviti na vrijeme na Kadinom vrelu, nadahnuti se posebnošću Vrela Miljacke, sve ovo i mnogo više daruju pomenute planinske vode.

Područje Sarajevsko – romanijske regije raspolaže raznovrsnim hidrografskim vrijednostima.

To su planinski potoci koji nemaju veliku količinu vode, ali se odlikuju dubokim kanjonima sa bezbroj preliva, slapova i vodopada. Tu je i veliki broj vrela, a za mnoga od njih vezane su priče i legende iz davnih vremena.

Snaga šume

Snaga šume

Krenuti u okrilje nedirnutog šumskog područja znači doći u šume Istočnog Sarajeva, odnosno Jahorine, Romanije i Trebevića. To je doživljaj najviših ekoloških i bioloških raznolikosti koje svaki stanovnik ovog područja cijeni, čuva, ali i kao mogućnost opuštanja i aktivnog odmora. Na tom području provlađuje crnogorična šuma.

Planinski vrhovi obrasli su travom sinjevinom, veoma kvalitetnom za ispašu, pa se meso i mliječni proizvodi sa ove regije smatraju specijalitetima.

Pojasi livada i pašnjaka stanište su brojnih ljekovitih biljaka. Crni sljez, lincura, smreka, kantarion, hajdučka trava, majčina dušica, nana, … samo su neke od njih, a područje Jahorine, Romanije i Trebevića obiluje i šumskim jagodama, borovnicama, malinama, kupinama i brusnicom.

Izletišta

Izletišta

Priroda nam je darovala divne pejzaže, talasaste brežuljke, mjestimično obrasle šumom, livade i pašnjake, čist planinski vazduh i bogatstvo izvorske vode što su preduslovi za dobar piknik u prirodi, Brojna su mjesta za izlete, neka od njih valorizavona, a neka još uvijek ne.

Priroda nam ih je podarila, dala na čuvanje, a mi apelujemo da se sve površine za piknik čuvaju i njeguju, da ne ostavljamo smeće na kraju dana, da ih pazimo i njegujemo, kako bi i mi i naša djeca mogli da uživamo u svim blagodetima kojima nas je priroda bogato nagradila.

Flora i fauna

Flora i fauna

Prostrane planinske šume, listopadne i četinarske, pašnjaci i livade, stijene, pećine, potoci i rijeke, skrivaju brojne vrste biljaka, sisara, vodozemaca, riba i ptica.

Ovo područje je izuzetno bogato prirodnim vrijednostima koje obuhvataju geološku, pedološku, orografsku, hidrogeografsku, klimatsku i biološku raznovrsnost.

Prirodni diverzitet je omogućio razvoj interesantne flore, faune i šumskih ekosistema koje zauzimaju velike površine ovog prostora. Pored vrsta sa širokim rasprostranjenjem, značajnu crtu biodiverziteta ovog područja čine endemične biljne i životinjske vrste.

Kulturno - istorijsko naslijeđe

Kulturno - istorijsko naslijeđe

Na teritoriji grada Istočnoi Sarajevo postoje brojne nekropole stećaka, ostaci starih gradova i brojne druge kulturno – istorijske znamenitosti.

Kada je u pitanju Sarajevsko – romanijska regija, postoje brojne crkve, a najstarija je svakako stara crkva u Sarajevu, hram Sv. Arhanđela Mihajla i Gavrila, iz XV vijeka, a kao mjesto molitve pominje se još u VIII vijeku.

U Palama postoji crkva Sv. Josipa sagrađena 1911. godine, a župa je na Palama sagrađena 1925. godine. Crkva je izgrađena u planinskom stilu, isključivo od drveta i predstavlja jedinu drvenu crkvu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Planinarenje i alpinizam

Planinarenje i alpinizam

Članovi planinarskih društava uvjeriće vas da je planinsko područje Sarajevsko – romanijske regije idealno za sve oblike rekreacije i kretanja u prirodi. Ekspedicije na planine u okruženju, planinarenje u polusnježnim uslovima, savlađivanje najviših i najatraktivnijih planinskih vrhova, obilasci pećina, jezera i svih ostalih prirodnih ljepota, doživljaji su koji se ne zaboravljaju.

Obuka u alpinizmu obavlja se na stijenama Romanije. Aktivnosti ove vrste moguće su tokom čitave godine. Kampovanje na Novakovoj njivi, u podnožju Novakove pećine prava je prilika da upoznate južne stijene Romanije koje su, sa svojih 25 alpinističkih smjerova, među najatraktivnijim na prostoru bivše Jugoslavije.

Biciklizam i paraglajding

Biciklizam i paraglajding

Konfiguracije terena i prirodni pejzaži u bogatstvu crnogorične šume, pružaju jedinstvenu priliku da uživate u prirodi, osjetite uzbuđenja i isprobate svoje biciklističke sposobnosti. Izuzetne asfaltne dionice kao i šumske staze prilika su da uživate i oprobate svoje biciklističke mogućnosti.

Plato i sjeverne strane Jahorine, idealne su za ljubitelje paraglajdinga. Naročito su atraktivni desantni letovi sa visinskom razlikom od 900 m (vrh Jahorine 1916 m do Vrhprače na 1010 m n/v).

Lov

Lov

Prostor cijele Sarajevsko – romanijsko regije je prostor jednog velikog lovišta. Priroda je ovim prostorima podarila raznovrsne i bogate uslove za život i razvoj raznolikih vrsta divljači.

Brojna lovišta sa opremljenim lovačkim kućama, zatvorenim i otvorenim čekama, hranilištima, mogućnostima usluge vodiča pratilaca, razgledanje lovišta, omogućavaju zanimljive lovačke doživljaje.

Vrste divljači: srneća divljač, medvjed, zec, jerebica, fazani, divlja svinja, lisica, jazavac, vuk, kuna… Lovačka udruženja: “Jahorina” Pale, “Glasinac” Sokolac, “Igman” Kasindo i “Trnovo” iz Trnova.

Ribolov

Ribolov

Potočna pastrmka, lipljan, mladica, klen, krkuša dio su živog svijeta čistih i bistrih planinskih potoka i rijeka Sarajevsko – romnijske regije.

Rijeke Prača, Paljanska i Mokranjska Miljacka, Željeznica, Bioštica te potoci koji izviru ispod obronaka Jahorine, Romanije i Trebevića, pravi su raj za poklonike sportskog ribolova. Udruženja sportskih ribolovaca su: “Bistrica” Pale, “Bioštica” Sokolac i “Željeznica” Istočna Ilidža.

Uporedi objekte