• Language:

Your search results

Likovna kolonija “Uljup”

Ponedjeljak, 23. April 2018.

Likovna kolonija “Uljup” – održava se svake godine, u okviru dana opštine Pale, uz prisustvo velikog broja umjetnika, uglavnom iz Srbije, sa gostima koji stvaraju brojna djela, tokom svog boravka u Palama.

Uporedi objekte