• Language:

Your search results

Kulturno-istorijsko nasljeđe

Srijeda, 1. Novembar 2017.
Most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu

Stari trgovački put preko Čajniča, Goražda – na Praču, preko Viteza i Paljanskog polja na Priboj, Dragulje i Kočevik, za Vrhbosnu, bio je najzgodniji prolaz s dobrim vidicima.

Ostaci starih gradova iz tog perioda danas se nalaze u blizini puta koji vodi od Drine, Prače, preko Pala, dolinom Miljacke, za Sarajevo.

Pavlovac kod Prače – sagrađen u XV vijeku, bijaše sjedište tadašnjeg vojvode Pavla Radenovića, a gradski ostaci se i danas jasno vide.

Borač – leži zapadno od Mesića na mjestu ruševine “Grad”, sa obližnjim Varošištem kao Podgrađem. Grad Borač ležao je u župi Borač, a bio je centa posjeda knezova Radenovića i Pavlovića. Sagrađen je u XIV vijeku.

Grad na vrelu  Paljanske miljacke potiče iz srednjeg vijeka. Ruševine grada su u Gornjim Palama, iznad vrela Miljacke, u selu Gradina. Narod ga pripisuje Prokletoj Jerini, a ostaci cigle i praistorijskog ilovastog posuđa ukazuju da su ovo mjesto koristili praistorijski ljudi i Rimljani.

O ovom gradu od mještana i danas možete čuti neobične priče i legende.

Ostaci grada Hadidjeda vide se i danas na brijegu iznad sastava Paljanske i Mokranjske Miljacke.

Bio je to grad vlastelina Radenovića, a sagrađen je u XIV vijeku. Sam grad zvao se LIPOVAC, a njegovi ostaci nalaze se nedaleko od mjesta Bulozi, u neposrednoj blizini Sarajeva. Iz ugla što ga čine sastavci obje Miljacke, izdiže se naglo kamenit, isprersjecan greben, čiji završetak je vrh brda Lipovca, kota 1074 m. Nečija smjelost u srednjem vijeku iskoristila je zgodan i skoro nepristupačan položaj te stijene da podigne na njoj gradić utvrđeni dvorac.

Nekropole stećaka – srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika, nalaze se, u manjim ili većim grupama, na brojnim lokalitetima na području Istočnog Sarajeva.

Cekovića kuća – Cekovića kuća u Palama je izgrađena 1915. godine i predstavlja jednu od najočuvanijih i najljepših kuća na ovim prostorima sa početka XX vijeka. Gradnja ove prelijepe kuće je počela 1902. godine i trajala je 13 godina.

Kuća je 2. septembra 2004. godine proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Cekovića kuća je reko-nstruisana 2007. godine i u njoj se nalazi Galerija likovne kolonije Pale, kao i muzej Mitropolije Dabrobosanske.

Most Mehmed paše Sokolovića u Višegradu – stari most na Drini u Višegradu izgrađen je 1577. godine. Most, koji je u romanu “Na Drini ćuprija” opisao nobelovac Ivo Andrić, zadužbina je Velikog vezira Mehmed paše Sokolovića.

Uporedi objekte