• Language:

Your search results

Pravoslavne crkve i hramovi

Srijeda, 1. Novembar 2017.
Kulturno-istorijsko nasleđe

Pravoslavne crkve i hramovi:

Trnovo– Hram Sv. Velikomučenika Georgija podignut 1886. godine
Vojkovići – Crkva Sv. Petra Mitropolita Dabrobosanskog sagrađena 2002. godine
Trebević – Hram Sv. Proroka Ilije podignut 1943. godine, porušen 1955. godine, ponovo izgrađen 1993. godine
Miljevići – Hram Sv. Velikomučenika Georgija, osvećen 2000. godine
Pale – Hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila (u izgradnji)

Pale – Hram Uspenja Presvete Bogorodice podignut 1909. godine
Podgrab – Hram Vaznesenja Gospodnjg izgrađen 1997. godine
Prača – Hram Sv. Apostola Petra I Pavla izgrađen 1908. godine
Veljine – Crkva Sv. Vasilija Ostroškog završena 1998. godine
Mokro – Hram Uspenja Presvete Bogorodice podignut 1933. godine

Vučja Luka – Hram Sv. Velikomućenika Pantelejmona izgrađen 1996. godine
Ravna Romanija – Hram Sv. Velikomučenika Georgija izgrađen 1997. godine
Sokolac – Hram Sv. Proroka Ilije građen od 1876. do 1882. godine, a 1993. godine dobio naziv Romanijska Lazarica
Sokolovići – Hram Sv. Velikomučenika Georgija sagrađen 1984. godine
Knežina – Crkva Sv. Apostola cara Konstantina i carice Jelene, sagrađen 1962. godine
Sarajevo – Stara crkva – Hram Sv. Arhangela Mihajila i Gavrila, sadašnja crkva iz XV vijeka, a kao mjesto molitve pominje se još u VIII vijeku
Sarajevo – Saborna crkva – Hram rođenja Presvete Bogorodice građen od 1863. do 1871. godine

Višegrad – Manastir Dobrun – prema istorijskim podacima crkva u Dobrunu, pod imenom Kruševo izgrađena je 1374. godine. Najnovija istraživanja govore da je na tom mjestu postojala crkva i u XII vijeku. U crkvi je, poslije 200 godina, 1994. godine vraćeno monaštvo, a ona ponovo postaje manastir.

Tada je otvoren manastirski kompleks, a u sklopu njega muzej I Srpskog ustanka i Dabrobosanskih
mitropolita. U sklopu manastira podignut je spomenik Voždu Karađorđu.

Katolička crkva Sv.Josipa na Palama sagrađena je 1911. godine, a župa je na Palama osnovan 1925. godine.

Crkva je izgrađena u planinskom stilu, iskljuivo od drveta, tako da predstavlja jedinu drvenu crkvu u Vrhbosanskoj nadbiskupiji.

Uporedi objekte