• Language:

Your search results

Flora i fauna

Srijeda, 1. Novembar 2017.
Flora i fauna

Prostrane planinske šume, listopadne i četinarske, pašnjaci i livade, stijene, pećine i rijeke, skrivaju brojne vrste biljaka, sisara, vodozemaca, riba, ptica.

Ovo područje je izuzetno bogato prirodnim vrijednostima koje obuhvataju geološku, pedološku, ortografsku, hidrografsku, klimatsku i biološku raznovrsnost.

Prirodni diverzitet je omogućio razvoj interesantne flore, faune i šumskih ekosistema koji zauzimaju velike površine ovog prostora.

Pored vrsta sa širokim rasprostranjenjem, značajnu crtu biodiverziteta ovog područja čine endemične i reliktne biljne i životinjske vrste.

Neke vrste raznovrsne flore:

Oxalis acetosella – zečiji kiseljak
Parnassia palustris – zlatnikova bijela trava, talija
Gymnadenia conopea R.Br. – vranjak
Vaccinium myrtillus – borovnica
Plantago reniformis G.beck – ilirska borovnica
Dianthus superbus – ibrišim karanfil

Neke vrste iz raznovrsne faune:

Ursus arctos – medvjed
Canis lupus – vuk
Vulpes vulpes – lisica
Lutra lutra – vidra
Tetrastes bonasia – lještarka

Uporedi objekte