• Language:

Your search results

Ribolov – samo za poklonike sportskog ribolova

Wednesday November 1st, 2017
Ribolov - samo za poklonike sportskog ribolova

Potočna pastrmka, lipljan, mladica, klen, krkuša i gaovica, dio su živog svijeta čistih planinskih potoka i Rijeka sarajevsko – romanijske regije. Rijeka Prača, Paljanska i Mokra-njska Miljacka, Željeznica, Bioštica te potoci Bistrica i Kasi-ndolska Rijeka, koja su raj za poklonike sportskog ribolova, a u mjestu Nikolići, uz novi revir, nalazi se ribolovačka kuća USR “Bistrica” Pale.

Dozvoljeni načini ribolova na sa-lmonidne vrste (potočna pastrmka, lipljan i mladica) ribolov je dozvoljen isključivo na vještačke mušice i varalice.

Svaka druga vrsta mamaca strogo je zabranjena. Na ostale riblje veste ribolov je dozvoljen uz upotrebu prirodnih i vještačkih mamaca, uz strogu zabranu upotrebe živih mamaca.

Lovostaj i dozvoljene mjere

Potočna pastrmka: najmanja mjera 25 cm,
Zabrana od 01. 10. do 01. 03.
Lipljan: najmanja mjera 30 cm
Zabrana od 01. 01. do 15. 05.
Mladica: najmanja mjera 70 cm
Zabrana od 01. 01. do 30. 05.

Ostale riblje vrste nemaju zakonsku odredbu za lovostaj, uz napomenu da klen ima ograničenje za najmanju dozvoljenu mjeru 30 cm. Za sportski ribolov neophodne su ribolovačke dozvole godišnje ili dnevne.

 

Kontakt: +387 65 690 509 Dean Klačar

USR “BISTRICA” Pale
Telefon: +387 65 690 509

USR “BISTRICA” Sokolac
Telefon: +387 57 448 339

USR “ŽELJEZNICA” Lukavica
Telefon: + 387 65 521 686

Compare Listings